Week van de Alfabetisering

Geschreven door Marieke Boerma. Geplaatst in Onderzoeksresultaten

Dit korte onderzoek is in september 2019 uitgevoerd onder ruim 14.500 BiebPanelleden van 80 basisbibliotheken en had als onderwerp “Week van de Alfabetisering”. In deze week wordt extra aandacht gevraagd voor de groep mensen die moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen. Door het hele land organiseert de Stichting Lezen & Schrijven samen met andere organisaties waaronder de bibliotheken, allerlei taal- en rekenevenementen.

De panelleden werd gevraagd hoe groot zij denken dat de groep mensen boven de 16 jaar in Nederland is die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Eén op de vijf panelleden gaf het juiste antwoord, namelijk 2,5 miljoen mensen. Bijna driekwart van de panelleden denkt dat het er minder zijn.

“Een verschrikkelijk hoog aantal…
“Triest, er komt een steeds grotere tweedeling in Nederland.”

– quotes uit het onderzoek –

Bekendheid week van de Alfabetisering
Daarnaast werd de panelleden gevraagd in hoeverre de Week van de Alfabetisering bij hen bekend was: 45% geeft aan dit jaar iets over de Week van de Alfabetisering te hebben gehoord of gelezen. Ruim de helft van de leden (53%) heeft dit jaar niets gezien of gehoord van de Week van de Alfabetisering. Een op de vijf leden heeft er nog nooit van gehoord.

Bijna iedereen vindt het belangrijk dat de bibliotheek aandacht besteedt aan de Week van de Alfabetisering; de helft van de leden vindt het zelfs zeer belangrijk. Wat betreft de bekendheid van de diensten die de bibliotheek al aanbiedt aan deze groep is ruim driekwart op de hoogte dat mensen in de bibliotheek hun vaardigheden met de computer/tablet kunnen oefenen en met lezen. Een kleiner aandeel is op de hoogte van de mogelijkheid om te oefenen met schrijven (50%) en rekenen (21%).

Ruim de helft noemt een idee over hoe de bibliotheek mensen kan helpen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen.

“De bibliotheek kan contact leggen met organisaties die al contact hebben met deze groep mensen. Laat overal weten wat je allemaal aanbiedt. Op diverse manieren, niet alleen via flyers (ook lezen). Maak het laagdrempelig om deel te nemen aan trainingen.”

“In kleine groepjes oefenen, passende boeken erbij zoeken. Misschien zijn er vrijwilligers met een onderwijsachtergrond.”

“Simpele boekjes die beter passen bij de leeftijd. Een vaste coach geven. Gratis abonnement bij scholing.”

– quotes uit het onderzoek –