Veelgestelde vragen

Kan iedereen binnen ons huishouden meedoen?

Ja, iedereen binnen uw huishouden kan deelnemen aan BiebPanel, mits elke deelnemer 16 jaar of ouder is, gebruik maakt van een van de aangesloten bibliotheken en zich met zijn of haar eigen persoonlijke gegevens heeft ingeschreven bij BiebPanel.

Als u een nieuw e-mailadres hebt, kunt u dit zelf wijzigen. Klik u hiervoor in het hoofdmenu op “Gegevens wijzigen”. Daar vindt u verder aanwijzingen hoe u uw gegevens kunt wijzigen.

Bij het inschrijven wordt een foutmelding getoond. Wat moet ik doen?

U kunt zich niet meer inschrijven voor deelname aan BiebPanel.

Hoe maakt BiebPanel gebruik van mijn persoonlijke gegevens?

Uw naam, adres, e-mailadres en geboortedatum worden beschouwd als ‘herkenbare persoonlijke gegevens’ en worden nooit gedeeld, verhuurd, verhandeld of verkocht met of aan derden. Uw postcode, woonplaats, geslacht en geboortedatum kunnen worden gebruikt om u uit te nodigen voor gerichte onderzoeken indien uw bibliotheek of de bibliotheekbranche in het algemeen gericht onderzoek naar een bepaald onderwerp wil doen.

Deelname aan onderzoeken gebeurt altijd anoniem en uw naam en e-mailadres worden nooit doorgegeven aan anderen. Meer informatie vindt u in ons privacy beleid.

Hoe beschermt BiebPanel mijn privacy?

Uw privacy is voor ons buitengewoon belangrijk. We delen, lenen of verkopen uw persoonlijke gegevens nooit met of aan derden en deelname aan de onderzoeken gebeurt altijd anoniem. Meer informatie vindt u in ons privacy beleid.

Ik wil geen spam ontvangen, is BiebPanel wel veilig?

Jazeker. Als lid wordt u uitsluitend uitgenodigd voor onderzoeken door BiebPanel en uw e-mailadres wordt nooit gedeeld met opdrachtgevers of derden. Daarnaast sturen we u geen aanbiedingen van derden. Als lid ontvangt u alleen onze uitnodigingen en nieuwsbrief in uw e-mailpostvak. Meer informatie vindt u in ons privacy beleid.

Hoe kan ik mij uitschrijven van BiebPanel?

U wordt eind februari 2020 automatisch uitgeschreven. De gegevens die u bij aanmelding heeft doorgegeven worden verwijderd.

Deelnemen aan het profielonderzoek. Waarom dien ik het profielonderzoek in te vullen om mee te kunnen doen aan andere onderzoeken?

Er zijn meerdere bibliotheken bij BiebPanel aangesloten. In het profielonderzoek wordt, naast enkele achtergrondgegevens, ook gevraagd naar de bibliotheek welke u voor BiebPanel heeft uitgenodigd. Zonder deze gegevens zijn uw antwoorden op andere onderzoeken onbruikbaar, omdat ons niet bekend is op welke bibliotheek of vestiging deze betrekking hebben.

Het profielonderzoek bevat enkele persoonlijke vragen. Ik wens deze liever niet te beantwoorden.

De profielvragenlijst bevat inderdaad enkele achtergrondgegevens, waaronder de gezinssamenstelling en een inkomensvraag. Zoals ook op de website van BiebPanel staat uitgelegd, worden deze gegevens nooit direct met u in verband gebracht, maar dienen deze enkel voor statistische doeleinden. Bij de analyse van de verkregen antwoorden op een onderzoek kan zo worden nagegaan of de deelnemersgroepen onderling vergelijkbaar zijn. Ook kan bijvoorbeeld een vergelijking gemaakt worden tussen bepaalde groepen, dit soort vergelijkingen wordt enkel op groepsniveau en nooit op persoonlijk niveau uitgevoerd.

Alle door u gegeven antwoorden worden los van uw persoonsgegevens verwerkt en geanalyseerd, hiertoe is BiebPanel wettelijk verplicht. Uw data wordt altijd anoniem verwerkt en nooit op persoonsniveau aan derden doorgegeven.

Tevens willen we graag benadrukken dat bij meerdere profielvragen, zoals de inkomensvraag, de optie geboden wordt om hierop geen antwoord te geven. Wij begrijpen en respecteren dit uiteraard volledig, vandaar dat deze mogelijkheid is opgenomen.

Hoe vaak kan ik deelnemen?

We proberen u ongeveer eenmaal per drie maanden uit te nodigen voor een onderzoek.

Hoe weet ik dat er een onderzoek is waaraan ik kan deelnemen?

U ontvangt een e-mail waarin u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. In de e-mail staat een persoonlijke link waarmee u direct naar de vragenlijst kunt gaan.

Hoeveel tijd kost het gemiddelde onderzoek?

De lengte van de onderzoeken varieert, maar we geven in onze uitnodiging via e-mail altijd een geschatte lengte op. De meeste onderzoeken nemen niet meer dan tien minuten in beslag.

Wat krijg ik als ik aan een onderzoek deelneem?

U ontvangt periodiek een overzicht van uw bibliotheek wat ze hebben gedaan met de feedback van panelleden. Daarnaast verloot de bibliotheek van tijd tot tijd een prijs onder de deelnemers als dank voor uw deelname.

Waarom werd de vragenlijst na enkele vragen beëindigd?

Sommige onderzoeken zijn gericht op een specifieke doelgroep, zoals studenten of personen met een spelcomputer. Wij proberen vooraf te bepalen of u tot de doelgroep behoort, maar desondanks kan het voorkomen dat dit vooraf niet bekend is. Mocht u een enkele keer niet tot de specifieke doelgroep behoren, dan kan het onderzoek na enkele vragen reeds worden stopgezet. We proberen dit uiteraard te voorkomen.

Ik krijg een foutmelding of bepaalde elementen worden niet getoond.

Binnen de vragenlijsten wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken. BiebPanel ondersteunt zowel Internet Explorer als Mozilla FireFox, daarom verzoeken wij u gebruik te maken van een van deze browsers bij het beantwoorden van de vragenlijsten.

Mocht u onverhoopt toch problemen ervaren, dan verzoeken wij u deze via de helpdesk te melden. Vermeld u hierbij alstublieft het gebruikte systeem en browser en de aard en locatie van het probleem, des te sneller zijn wij in staat het probleem op te lossen.

Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Controleer eerst of u helpdesk@biebpanel.nl hebt opgenomen in uw adresboek en/of op uw witte lijst hebt geplaatst, zodat de uitnodigingen niet in de map met ongewenste mail terechtkomen. Zorg er daarnaast voor dat u deelneemt aan het profielonderzoek. Mocht u tenslotte de afgelopen twaalf maanden niet op onze uitnodigingen hebben gereageerd, dan kunt u worden uitgesloten van deelname totdat u zich aanmeldt bij de website en deelneemt aan het profielonderzoek.

Ik wil een eerder gegeven antwoord aanpassen, maar kan niet terug in de vragenlijst?

In sommige gevallen is het inderdaad technisch niet mogelijk terug te gaan naar een eerdere vraag of pagina. U kunt bij de open slotvraag altijd aangeven wanneer u een vraag foutief beantwoord heeft, waarna wij dit in uw antwoorden aan zullen passen.

Wat is de relatie tussen BiebPanel en Ruigrok NetPanel?

BiebPanel wordt uitgevoerd door Ruigrok NetPanel, een gerenommeerd marktonderzoeksbureau. Ruigrok NetPanel is hierin de beheerder en uitvoerder van het panel, de website (BiebPanel.nl) en alle hierop uitgevoerde onderzoeken. De bescherming van persoonsgegevens is onverminderd gewaarborgd