Activiteiten in de bibliotheek

Written by Kjell Massen. Posted in Onderzoeksresultaten

Het BiebPanel onderzoek van november/december 2015 stond in het teken van de activiteiten in de bibliotheek en de samenwerkingspartners van de bibliotheek. Uit de resultaten blijkt dat één op de vijf leden het afgelopen jaar activiteiten van de bibliotheek heeft bezocht. Leden hebben vooral presentaties van schrijvers, informatieve lezingen en tentoonstellingen in de bibliotheek bezocht.

Toegevoegde waarde samenwerking met organisaties
afbeelding1Bibliotheekleden vinden de samenwerking tussen de bibliotheek en andere organisaties vooral waardevol voor de samenleving. Van de leden vindt twee derde dat een samenwerking toegevoegde waarde heeft voor de samenleving, terwijl de helft van de leden het van toegevoegde waarde voor zichzelf vindt. Het meest waardevol vinden BiebPanelleden een samenwerking met andere bibliotheken, scholen of de gemeente. De meest interessante partijen volgens de panelleden om mee onder één dak te zitten zijn de kunstuitleen (47%) en een café/restaurant (45%), gevolgd door een centrum voor creatieve activiteiten (35%) en de VVV (35%).
 
Bibliotheek geschikte locatie voor acitivteiten
afbeelding2Eén vijfde van de leden heeft de afgelopen 12 maanden deelgenomen aan een activiteit. Een ruime meerderheid (70%) van de leden is van mening dat de bibliotheek een (zeer) geschikte locatie is voor activiteiten. Twee derde van de leden zou op basis van de bezochte activiteit, de activiteiten van de bibliotheek een aanbevelingsscore geven van 7 of 8. Het percentage deelnemers aan activiteiten dat een (aanbevelings)score van 9 of 10 geeft is 18%.
 
Meest interessante onderwerpen voor activiteiten
afbeelding3De top 3 van meest interessante onderwerpen voor activiteiten zijn volgens leden literatuur (43%), kunst en cultuur (41%) en plaatselijke onderwerpen (38%).

 

In de afbeelding hieronder zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek nog een keer visueel weergegeven (klik op de afbeelding om deze te vergroten).

Communicatie

Written by Kjell Massen. Posted in Onderzoeksresultaten

Het BiebPanel onderzoek van september 2015 stond in het teken van de communicatie vanuit de bibliotheek. Uit de resultaten blijkt dan een ruime meerderheid van de bibliotheekleden (82%) tevreden tot zeer tevreden is over de communicatie. Leden willen bij voorkeur persoonlijk relevante informatie van de bibliotheek ontvangen via e-mail. Algemene informatie ontvangt men het liefst via e-mail, via de digitale nieuwsbrief of via website.

Nieuwsbrief wordt positief beoordeeld
BP_terugkoppeling18_1Een groot deel van de panelleden (61%) ontvangt de nieuwsbrief van de bibliotheek. De helft van de ontvangers (49%) geeft aan de nieuwsbrief grotendeels tot helemaal te lezen. De nieuwsbrief wordt positief beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 7,5.

 

 

Website wordt positief beoordeeld, werking op smartphone kan beter
BP_terugkoppeling18_2.pngDe website van de bibliotheek wordt door leden frequent bezocht. Drie vijfde (62%) geeft aan de website in de afgelopen 2 weken voor het laatst bezocht te hebben. Het merendeel (92%) bezoekt de website via PC of laptop, een kleiner deel bezoekt de website (ook) via tablet (43%) of smartphone (21%). Over het algemeen zijn gebruikers tevreden over de website van hun bibliotheek: gemiddeld wordt de website met een 7,5 beoordeeld. Van de gebruikers die de website (ook) via hun smartphone bezoeken, is minder dan de helft (46%) tevreden over de werking van de site op hun telefoon.

 

Social media activiteiten van de bibliotheek nog weinig bekend
BP_terugkoppeling18_3.png.jpgEen groot deel van de bibliotheekleden (70%) is actief op social media als Facebook, LinkedIn, YouTube en/ofof Google+. Slechts een deel van de bibliotheekleden (36%) is bekend met social media activiteiten van de bibliotheek. Als gevolg hiervan volgt ook maar één op de acht (12%) de bibliotheek via social media. Panelleden die de bibliotheek volgen, zijn van mening dat de bibliotheek best actiever zou mogen zijn op social media.

 

In de afbeelding hieronder zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek nog een keer visueel weergegeven (klik op de afbeelding om deze te vergroten).

Maatschappelijke waarde

Written by Kjell Massen. Posted in Onderzoeksresultaten

In het BiebPanel onderzoek van juni 2015 is onderzocht wat de maatschappelijke waarde van de bibliotheek is. Uit de resultaten blijkt dat volgens de leden bibliotheken een grote maatschappelijke waarde hebben. Vooral in de toegankelijkheid van kennis, ontspanning en inspiratie speelt de bibliotheek een grote rol. Ook heeft de bibliotheek persoonlijke waarde voor leden: bijvoorbeeld hun eigen kennisontwikkeling, het genieten van kunst & literatuur en het besparen van geld.

Grote rol voor kennis, ontspanning en inspiratieIllustratie-juli-2015
Panelleden vinden dat de bibliotheek een belangrijke rol speelt in de maatschappij. Volgens hen maakt de bibliotheek kennis ook toegankelijk voor mensen die minder geld hebben (95%), biedt de bibliotheek mensen de mogelijkheid om te ontspannen (92%), geeft de bibliotheek inspiratie (86%), maakt de bibliotheek het dorp of de stad aantrekkelijker om te wonen (85%) en ondersteunt de bibliotheek mensen in hun persoonlijke ontwikkeling (82%).

Meer dan de helft van de leden zou een buurman of -vrouw naar de bibliotheek doorverwijzen indien hij of zij niet goed kan lezen (60%) en bijna de helft zou dat doen indien hij of zij niet goed overweg kan met de computer (46%).

De bibliotheek heeft ook een grote persoonlijke waarde. Panelleden geven aan dat de bibliotheek ervoor gezorgd heeft dat zij hun kennis verbreedden/verdiepten (72%), van kunst/literatuur genoten (64%), geld bespaarden (61%), afstand konden nemen van dagelijkse stress (50%) en nieuwe ideeën leerden kennen (44%). In vergelijking met andere landen ligt de nadruk voor Nederlandse leden van de biblitheek relatief veel op ontspanning en leesplezier en minder op zakelijke doelen.

Een derde van de leden geeft aan dat de bibliotheek ervoor gezorgd heeft dat zij onder de mensen waren (30%) en voor een aantal leden heeft de bibliotheek er voor gezorgd dat ze zich minder eenzaam voelden (12%)

In de afbeelding hieronder zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek nog een keer visueel weergegeven (klik op de afbeelding om deze te vergroten).

Probiblio_Infographic_2015_08_digital

Ontmoetings- en verblijfsfunctie

Written by Kjell Massen. Posted in Onderzoeksresultaten

PBBP_OZ1501_terugkoppeling_plaatje1In het BiebPanel onderzoek van januari 2015 is onderzocht wat het belang, de tevredenheid en de behoefte is ten aanzien van de ontmoetings- en verblijfsfunctie van de bibliotheek. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat voor leden het lenen van materialen de belangrijkste reden blijft om naar de bibliotheek te gaan. Toch komt slechts 21% van de panelleden alleen in de bibliotheek om materialen te lenen.

Ontmoeten of verblijven?
Van de ontmoetings- en verblijfsfunctie hecht men meer belang aan verblijf dan aan ontmoeting. Vooral vragen kunnen stellen aan de bibliotheekmedewerkers (91%), rondsnuffelen in de bibliotheek (87%), boeken (81%) en tijdschriften en/of kranten (69%) ter plekke lezen of inzien zijn belangrijk.

Volgens een kwart van de panelleden nodigt de bibliotheek uit om andere mensen te ontmoeten in de vestiging zelf. Ruim de helft van de panelleden (57%) vindt dat de bibliotheek uitnodigt om er langere tijd te verblijven.

De panelleden vinden de bibliotheek schoon en opgeruimd (92%) en voelen zich welkom (91%).

Om de ontmoetings- en verblijfsfunctie van de bibliotheek te verbeteren zien panelleden mogelijkheden in het aanbieden van comfortabeler meubilair (19%), ruimere openingstijden (19%), en betere horecagelegenheden (16%).

PBBP_OZ1501_terugkoppeling_plaatje2

Nieuwe initiatieven
In het onderzoek kwamen verschillende initiatieven aan bod die georganiseerd kunnen worden in de bibliotheek. Naar een hightech werkplaats met de laatste digitale ontwikkelingen zoals Google Glass of 3d printers, zou een kwart van de panelleden zeker of waarschijnlijk toe gaan.

 

In de afbeelding hieronder zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek nog een keer visueel weergegeven (klik op de afbeelding om deze te vergroten).

Probiblio_Infographic_2015_05_digital_large

Boek- en leesgerelateerde campagnes

Written by Kjell Massen. Posted in Onderzoeksresultaten

BiebPanel Nederland leestTijdens het BiebPanel onderzoek in december 2014 is onderzocht hoe het staat met de bekendheid van landelijke boek- of leesgerelateerde campagnes onder bibliotheekleden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 84% van de leden het belangrijk vindt dat bibliotheken deelnemen aan deze campagnes, waarvan de Boekenweek (78%) en de Kinderboekenweek (77%) de meest bekende zijn. De campagne Nederland Leest is bekend onder zes van de tien panelleden (62%).

Tijdens de Nederland Leest campagne in november werd het boek ‘Een vlucht regenwulpen’ van Maarten ’t Hart uitgedeeld in de bibliotheek. Bijna de helft van de panelleden (44%) heeft het boek ontvangen. Meestal ontvingen zij het boek niet ongevraagd, maar juist door er zelf naar te vragen (73%): van de panelleden die het boek ontvangen hebben pakte bijna de helft het boek zelf van de stapel (46%) en iets meer dan een kwart vroeg er naar bij de balie (27%). Panelleden die het boek niet ontvangen hebben, kregen het in de bibliotheek niet aangeboden (47%) of hebben de bibliotheek in november niet bezocht (25%).

Meer dan de helft van de panelleden die het boek ontvangen hebben sprak met familie, vrienden, kennissen of collega’s over het boek ‘Een vlucht regenwulpen’ (57%). Drie kwart van de panelleden (75%) geeft aan de promotie van boeken in het algemeen belangrijk te vinden bij campagnes. Zaken die panelleden niet belangrijk vinden bij boek- of leesgerelateerde campagnes zijn kortingen (7%) en cadeaus (19%).

In de afbeelding hieronder zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek nog een keer visueel in kaart gebracht (klik op de afbeelding om deze te vergroten).

Probiblio_Infographic_2015_01.indd 

Digitale dienstverlening

Written by Kjell Massen. Posted in Onderzoeksresultaten

Illustratie 1_1Tijdens het BiebPanel onderzoek in oktober 2014 is onderzocht hoe het staat met de digitale dienstverlening van de Nederlandse bibliotheken. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de websites van de bibliotheken worden beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 7.4. De website blijkt dan ook de meest bekende digitale dienst van de bibliotheek. Naast de bekendste, is de website ook de meest gebruikte digitale dienst van de bibliotheek. Bijna acht op de tien panelleden (77%) maakt namelijk wel eens gebruik van de website van de bibliotheek. Op de website kunnen bibliotheekleden inloggen op een persoonlijke omgeving, ook wel bekend als ‘mijn bibliotheek’ of ‘mijn menu’, om materialen te reserveren of te verlengen. De meerderheid van de panelleden (71%) maakt hier al gebruik van.

 

Illustratie 2_1Vandaag de dag worden uiteenlopende apps aangeboden, zo ook in de bibliotheekbranche. Aan de panelleden zijn acht verschillende bibliotheek gerelateerde apps voorgelegd die momenteel door diverse bibliotheken worden aangeboden. De meerderheid van de panelleden (69%) is met géén van deze apps bekend.

Ondanks de lage bekendheid van de bibliotheek gerelateerde apps, geeft maar één op de drie aan geen behoefte te hebben aan een app. Nog eens 18% heeft hier geen mening over. Voor de overige panelleden die hier wel behoefte aan hebben is dit vooral voor zaken als het zoeken, reserveren en verlengen van materialen, het lezen/downloaden van e-books of algemene informatie over de bibliotheek.

 

Illustratie 3Ruim de helft van de panelleden (55%) heeft de beschikking over een e-reader, tablet of smartphone waarop zij e-books kunnen streamen. Van deze groep weten circa twee op de tien dat het mogelijk is om een e-book te streamen via de bibliotheek en heeft ook wel eens een e-book gestreamd. 48% geeft aan dit te weten alleen niet eerder een e-book gestreamd te hebben. De overige groep panelleden is niet op de hoogte van de mogelijkheid tot het streamen van e-books via de bibliotheek.

 

In de afbeelding hieronder zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek nog een keer visueel in kaart gebracht (klik op de afbeelding om deze te vergroten).

Probiblio_Infographic_2014_10.indd

Deze resultaten zijn gebaseerd op de uitkomsten van alle deelnemende bibliotheken aan het BiebPanel. De resultaten van uw bibliotheek en de vervolgacties die hieruit voortvloeien kunt u navragen bij uw eigen bibliotheek.

 

Wie zoekt zal vinden

Written by Kjell Massen. Posted in Onderzoeksresultaten

presentatieTijdens het BiebPanel onderzoek in juni 2014 stond de vindbaarheid en presentatie van materialen centraal. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat drie van de vijf leden (62%) van de deelnemende bibliotheken op nieuwe ideeën gebracht wordt door de manier van presenteren van de materialen. Bijna de helft (49%) van de leden neemt dan ook regelmatig andere materialen mee dan dat ze gepland hadden.

 

vindbaarheidDrie van de vijf leden (62%) zijn tevreden over de indeling van de collectie. Een even grote groep (60%) geeft dan ook aan in de bibliotheek snel te kunnen vinden wat men zoekt.

Wanneer leden de bibliotheek bezoeken gaat men na het inleveren van de geleende materialen meestal eerst de nieuwe materialen bekijken. Ook geeft een relatief grote groep aan een specifieke afdeling te bezoeken of rond te lopen om zich te laten verrassen

 

horecaAan het einde van het onderzoek konden leden ook hun mening geven over de horecavoorzieningen in de bibliotheek. Ruim een kwart van de leden die een bibliotheek bezoeken met een horecagelegenheid, maakt hier wel eens gebruik van. Het merendeel van hen (82%) is (zeer) tevreden over de horecavoorziening in de bibliotheek. Drie van de vijf leden (59%) nemen ook wel eens materialen uit de bibliotheek mee naar de horecagelegenheid om deze daar te lezen of te bekijken.

 

In de afbeelding hieronder zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek nog een keer visueel in kaart gebracht (klik op de afbeelding om deze te vergroten).

Probiblio_Infographic_2014_08.indd
 
Deze resultaten zijn gebaseerd op de uitkomsten van alle deelnemende bibliotheken aan het BiebPanel. De resultaten van uw bibliotheek en de vervolgacties die hieruit voortvloeien kunt u navragen bij uw eigen bibliotheek.

Tarieven en leenvoorwaarden onder de loep

Written by Kjell Massen. Posted in Onderzoeksresultaten

Het onderzoek dat in maart 2014 uitgevoerd is onder het BiebPanel ging over de tarieven en leenvoorwaarden van het lidmaatschap van de bibliotheek. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat bijna alle leden (93%) van de deelnemende bibliotheken aan het BiebPanel tevreden zijn over hun lidmaatschap. Ook over de prijs van het abonnement is het merendeel van de bibliotheekleden tevreden, slechts 11% vindt de prijs van het abonnement te duur. Negen van de tien bibliotheekleden geven aan dat zij waarschijnlijk over 5 jaar nog lid zullen zijn van de bibliotheek.

De belangrijkste voorwaarden van een abonnement zijn volgens bibliotheekleden de uitleentermijn, het gratis kunnen reserveren van materialen en de prijs van het abonnement.

In het onderzoek werd aan de bibliotheekleden ook een aantal alternatieve abonnementsvormen voorgelegd. De meeste interesse is er in een landelijk abonnement, waarbij men bij alle openbare bibliotheken in Nederland materialen kan lenen. Ook bestaat er veel interesse in een familiepas, een abonnement voor het hele gezin waarbij elk gezinslid een eigen bibliotheekpas krijgt.

Hieronder zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek nog een keer visueel in kaart gebracht (klik op de afbeelding om deze te vergroten).

PBBP_OZ1401

Deze resultaten zijn gebaseerd op de uitkomsten van alle deelnemende bibliotheken aan het BiebPanel. De resultaten van uw bibliotheek en de vervolgacties die hieruit voortvloeien kunt u navragen bij uw eigen bibliotheek.

 

Bibliotheek als uil

Written by Kjell Massen. Posted in Onderzoeksresultaten

In december 2013 hebben wij onderzoek uitgevoerd naar het imago van de bibliotheek onder leden van alle deelnemende bibliotheken aan het BiebPanel én onder Nederlanders die geen lid zijn van de bibliotheek. Leden van het BiebPanel associëren de bibliotheek vooral met boeken en andere materialen zoals CD’s en DVD’s, maar ook met informatie en sfeer. Niet-leden denken bij de bibliotheek naast boeken, andere materialen en rust aan lenen en lezen. Wanneer we vragen met welk dier de bibliotheek vergelijkbaar is, blijkt dit met name een uil te zijn. Dit komt door de wijsheid en bedachtzaamheid die een uil uitstraalt.

Hieronder zijn de verschillen tussen het BiebPanel en niet-leden visueel in kaart gebracht (klik op de afbeelding om deze te vergroten).

Probiblio_BiebPanel_Imago van de bibliotheek

Deze resultaten zijn gebaseerd op de uitkomsten van alle deelnemende bibliotheken aan het BiebPanel. De resultaten van uw bibliotheek en de vervolgacties die hieruit voortvloeien kunt u navragen bij uw eigen bibliotheek.