Privacy

Geen verkoopdoel
BiebPanel probeert u niets te verkopen of aan te prijzen. Het BiebPanel behandelt al uw gegevens vertrouwelijk. BiebPanel gebruikt uw gegevens niet voor verkoopdoeleinden en draagt deze ook niet over aan derden.

Ruigrok NetPanel
BiebPanel wordt beheerd door marktonderzoeksbureau Ruigrok NetPanel. Ruigrok NetPanel is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA) en ESOMAR. Bovendien is Ruigrok NetPanel lid van de Research Keurmerkgroep en ISO gecertificeerd (ISO 20252 en ISO 26362 voor access panels).

Lid van de MOA
Als lid van de MOA houdt Ruigrok NetPanel zich bij het uitvoeren van een marktonderzoek aan de internationale code voor het marktonderzoek, die is opgesteld door de Europese Vereniging voor Marktonderzoek ESOMAR in samenwerking met de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) en aan de gedragscode inzake de bescherming van de privacy.

De internationale code voor het marktonderzoek
De internationale code voor het marktonderzoek regelt de ethische en zakelijke basisprincipes van de uitvoering van markt- en opinieonderzoek zoals:

  • De rechten van de respondent.
  • De waarborg van de anonimiteit van de respondent.
  • De beroepsmatige verantwoordelijkheid van de onderzoeker.
  • De wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden van onderzoekers en opdrachtgevers.

In het kort
In het kort komt dit erop neer dat uw gegevens uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van onderzoeken van BiebPanel. We zullen uw gegevens nooit gebruiken om u iets te verkopen of toe te sturen. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden en worden anoniem verwerkt en gerapporteerd aan onze opdrachtgever.

Meer informatie kunt u vinden op:

Meer informatie over Ruigrok NetPanel kunt u vinden op:
www.ruigroknetpanel.nl. Daar vindt u ook het Privacy Statement.