Maatschappelijke waarde

Geschreven door Kjell Massen. Geplaatst in Onderzoeksresultaten

In het BiebPanel onderzoek van juni 2015 is onderzocht wat de maatschappelijke waarde van de bibliotheek is. Uit de resultaten blijkt dat volgens de leden bibliotheken een grote maatschappelijke waarde hebben. Vooral in de toegankelijkheid van kennis, ontspanning en inspiratie speelt de bibliotheek een grote rol. Ook heeft de bibliotheek persoonlijke waarde voor leden: bijvoorbeeld hun eigen kennisontwikkeling, het genieten van kunst & literatuur en het besparen van geld.

Grote rol voor kennis, ontspanning en inspiratieIllustratie-juli-2015
Panelleden vinden dat de bibliotheek een belangrijke rol speelt in de maatschappij. Volgens hen maakt de bibliotheek kennis ook toegankelijk voor mensen die minder geld hebben (95%), biedt de bibliotheek mensen de mogelijkheid om te ontspannen (92%), geeft de bibliotheek inspiratie (86%), maakt de bibliotheek het dorp of de stad aantrekkelijker om te wonen (85%) en ondersteunt de bibliotheek mensen in hun persoonlijke ontwikkeling (82%).

Meer dan de helft van de leden zou een buurman of -vrouw naar de bibliotheek doorverwijzen indien hij of zij niet goed kan lezen (60%) en bijna de helft zou dat doen indien hij of zij niet goed overweg kan met de computer (46%).

De bibliotheek heeft ook een grote persoonlijke waarde. Panelleden geven aan dat de bibliotheek ervoor gezorgd heeft dat zij hun kennis verbreedden/verdiepten (72%), van kunst/literatuur genoten (64%), geld bespaarden (61%), afstand konden nemen van dagelijkse stress (50%) en nieuwe ideeën leerden kennen (44%). In vergelijking met andere landen ligt de nadruk voor Nederlandse leden van de biblitheek relatief veel op ontspanning en leesplezier en minder op zakelijke doelen.

Een derde van de leden geeft aan dat de bibliotheek ervoor gezorgd heeft dat zij onder de mensen waren (30%) en voor een aantal leden heeft de bibliotheek er voor gezorgd dat ze zich minder eenzaam voelden (12%)

In de afbeelding hieronder zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek nog een keer visueel weergegeven (klik op de afbeelding om deze te vergroten).

Probiblio_Infographic_2015_08_digital