Maatschappelijke waarde 2019

Geschreven door Marieke Boerma. Geplaatst in Onderzoeksresultaten

Het tweede reguliere BiebPanelonderzoek van 2018 had als onderwerp de maatschappelijke waarde van de bibliotheek. Het onderzoek werd uitgevoerd onder bijna 14.000 panelleden verspreid over 80 basisbibliotheken. Uit het onderzoek blijkt dat panelleden een grote persoonlijke waarde toekennen aan de bibliotheek. De bibliotheek zorgt er volgens panelleden voor dat zij hun kennis kunnen uitbreiden (73%), geld kunnen besparen (68%) en van kunst/literatuur kunnen genieten (63%). Als voordeel zien zij vooral het kunnen lenen en lezen van veel verschillende boeken tegen een lage prijs. Ook de omgeving en sfeer in de bibliotheek worden genoemd.

Fijne plek om te komen, mensen te ontmoeten en natuurlijk het mooie assortiment leesplezier!

– quote uit het onderzoek –

Panelleden hebben ook veel ontmoetingen in de bibliotheek, het gaat dan met name om het krijgen van advies van medewerkers of het toevallig tegenkomen van bekenden. Slechts 16% zegt het afgelopen jaar niemand te hebben ontmoet in de bibliotheek.

Ook over de maatschappelijke waarde van de bibliotheek zijn panelleden te spreken. Zo zeggen bijna alle panelleden dat de bibliotheek kennis ook toegankelijk maakt voor mensen die minder geld hebben en dat de bibliotheek mensen de mogelijkheid biedt om te ontspannen. Als belangrijkste voordelen voor de maatschappij zeggen panelleden vooral dat de bibliotheek een laagdrempelige plek voor kennis en ontmoeting is. De maatschappelijke waarde zou nog verder vergroot kunnen worden door nog meer activiteiten aan te bieden en de dienstverlening meer onder de aandacht te brengen.

Ook de sociale functie komt naar voren: ruim 10 procent kan zich beter redden en is minder eenzaam door de bibliotheek en ruim een kwart komt dankzij de bibliotheek onder de mensen. Deze sociale functie geldt in hogere mate voor de lager opgeleide leden. Jongere leden van 16-25 jaar zeggen relatief vaak dat ze zich dankzij de bibliotheek minder eenzaam voelen.

In wijkvestigingen en kleinere plaatsen komt ook naar voren dat de bibliotheek vooral moet blijven bestaan en ook in dorpen en wijken open moet blijven.

Bijna driekwart van de panelleden zou bekenden die niet goed kunnen lezen doorverwijzen naar de bibliotheek. Ruim zes op de tien zouden bekenden die niet digitaal vaardig zijn doorsturen. Dit zijn hoge percentages die laten zien dat de rol van de bibliotheek op dit gebied steeds duidelijker en meer gezien wordt. De percentages zijn ook hoger dan in het onderzoek in 2015.