Duurzaamheid

Geschreven door Marieke Boerma. Geplaatst in Onderzoeksresultaten

Dit korte onderzoek werd in september 2018 uitgevoerd onder bijna 16.000 leden van 80 basisbibliotheken en had als onderwerp duurzaamheid. De panelleden werd onder andere gevraagd naar de mate waarin zij zelf duurzaam leven en wat zij duurzaam vinden aan de bibliotheek. Wanneer de panelleden wordt gevraagd in hoeverre er in hun eigen huishouden duurzaam geleefd wordt geeft 44% aan (heel) duurzaam te leven. De meerderheid (53%) zegt soms wel en soms niet duurzaam te leven.

 

Meer dan de helft van de panelleden (55%) heeft behoefte aan extra informatie op het gebied van duurzaamheid. Ongeveer een kwart geeft aan graag informatie te willen over voeding, kopen van spullen in het huishouden en energie en isolatie van de woning. De overige onderwerpen zijn voor twee op de tien of minder interessant. Ongeveer zes op de tien vinden het passen bij de bibliotheek om informatie te bieden over duurzaamheid; één op de tien vindt dit niet passend.

 

“Bibliotheek op zich is al duurzaam, want boeken kunnen prima vaker worden gelezen!”

– Quote uit het onderzoek –

 

Panelleden zijn vooral geïnteresseerd in boeken, tijdschriften en films over duurzaamheid die de bibliotheek zou kunnen aanbieden. Ook een repaircafé, een lezing en lokale initiatieven zoals samen afval opruimen zijn interessant voor de panelleden. De panelleden vinden het heel belangrijk dat de bibliotheek zelf ook duurzame keuzes maakt; slechts 1% vindt dit niet belangrijk. Panelleden vinden de bibliotheek nu ook al duurzaam. Uit de toelichtingen blijkt dat het concept van een bibliotheek waarin boeken hergebruikt worden al heel duurzaam is volgens de panelleden. Daarnaast is het volgens panelleden duurzaam dat er bij verschillende bibliotheken zelf gekozen kan worden of er een bon geprint wordt en dat er ook veel digitale materialen van de bibliotheek zijn.