Belastingspreekuur

Geschreven door Marieke Boerma. Geplaatst in Onderzoeksresultaten

Het eerste BiebPanel onderzoek van 2017 was een zeer kort onderzoek, een flitspeiling over belastingspreekuren in de Bibliotheek. Aan dit onderzoek hebben 18.855 BiebPanelleden meegedaan van 90 verschillende bibliotheken.

Bekendheid en gebruik aanbod belastingspreekuren

Ruim één op de tien BiebPanelleden denkt bij de Bibliotheek terecht te kunnen voor hulp bij de belastingaangifte. De intentie om zelf daadwerkelijk gebruik te maken van het belastingspreekuur lijkt minder aanwezig. 85% van de BiebPanelleden zegt geen interesse te hebben, 9% weet het nog niet en 6% overweegt er wel gebruik van te maken. Wel zouden de BiebPanelleden anderen attenderen op de belastingspreekuren. Bijna drie kwart (73%) zou namelijk een buurman of buurvrouw die moeite heeft om de belastingaangifte in te vullen, wijzen op de belastingspreekuren in de Bibliotheek.

Passendheid Bibliotheek

Iets meer dan de helft (53%) van de BiebPanelleden vindt dat hulp bij belastingaangifte past bij de dienstverlening van de Bibliotheek. Dit geldt vaker voor 65-plussers en lager opgeleiden dan voor jongeren en hoger opgeleiden. Hulp bij andere overheidszaken past volgens ruim een derde van de BiebPanelleden (38%) bij de Bibliotheek. Het gaat dan vooral om ondersteuning bij het invullen van verschillende formulieren, zoals het aanvragen van subsidies, toeslagen en uitkeringen.

Zichtbaarheid campagne

De dienstverlening van de Bibliotheek op het gebied van de e-overheid is onder de aandacht gebracht via een campagne. Circa één op de tien blijkt één van de getoonde posters of vergelijkbare posters gezien te hebben in de Bibliotheek. Frequente bezoekers geven vaker aan iets gezien te hebben dan minder frequente bezoekers.