Author Archive

Duurzaamheid

Written by Marieke Boerma. Posted in Onderzoeksresultaten

Dit korte onderzoek werd in september 2018 uitgevoerd onder bijna 16.000 leden van 80 basisbibliotheken en had als onderwerp duurzaamheid. De panelleden werd onder andere gevraagd naar de mate waarin zij zelf duurzaam leven en wat zij duurzaam vinden aan de bibliotheek. Wanneer de panelleden wordt gevraagd in hoeverre er in hun eigen huishouden duurzaam geleefd wordt geeft 44% aan (heel) duurzaam te leven. De meerderheid (53%) zegt soms wel en soms niet duurzaam te leven.

 

Meer dan de helft van de panelleden (55%) heeft behoefte aan extra informatie op het gebied van duurzaamheid. Ongeveer een kwart geeft aan graag informatie te willen over voeding, kopen van spullen in het huishouden en energie en isolatie van de woning. De overige onderwerpen zijn voor twee op de tien of minder interessant. Ongeveer zes op de tien vinden het passen bij de bibliotheek om informatie te bieden over duurzaamheid; één op de tien vindt dit niet passend.

 

“Bibliotheek op zich is al duurzaam, want boeken kunnen prima vaker worden gelezen!”

– Quote uit het onderzoek –

 

Panelleden zijn vooral geïnteresseerd in boeken, tijdschriften en films over duurzaamheid die de bibliotheek zou kunnen aanbieden. Ook een repaircafé, een lezing en lokale initiatieven zoals samen afval opruimen zijn interessant voor de panelleden. De panelleden vinden het heel belangrijk dat de bibliotheek zelf ook duurzame keuzes maakt; slechts 1% vindt dit niet belangrijk. Panelleden vinden de bibliotheek nu ook al duurzaam. Uit de toelichtingen blijkt dat het concept van een bibliotheek waarin boeken hergebruikt worden al heel duurzaam is volgens de panelleden. Daarnaast is het volgens panelleden duurzaam dat er bij verschillende bibliotheken zelf gekozen kan worden of er een bon geprint wordt en dat er ook veel digitale materialen van de bibliotheek zijn.

Klanttevredenheid

Written by Marieke Boerma. Posted in Onderzoeksresultaten

Het tweede BiebPanelonderzoek van 2018 had als onderwerp de tevredenheid van panelleden over de verschillende aspecten van de bibliotheek. Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim 16.000 panelleden verspreid over 80 basisbibliotheken. Uit het onderzoek blijkt dat panelleden zeer positief zijn over de bibliotheek en deze in grote mate zouden aanbevelen met een NPS van 41; dat is een stuk hoger dan in 2012 (27) en 2016 (28). Bijna de helft van de panelleden geeft een cijfer van 9 of 10 wanneer hen gevraagd wordt in welke mate zij de bibliotheek aan zouden raden. Redenen om de bibliotheek aan te bevelen zijn vooral de ruime collectie, de fijne plek, de medewerkers en de lage prijs. Verbeterpunten zijn de collectie en indeling en in mindere mate recente e-books en de openingstijden.

“De bibliotheek heeft een ruim aanbod, heeft handige openingstijden en boeken lenen is gewoon veel beter en makkelijker dan nieuwe boeken kopen”.

– quote uit het onderzoek –

 

 

 

Wanneer panelleden gevraagd wordt hoe zij over de verschillende aspecten van de bibliotheek denken zijn zij het meest tevreden over de medewerkers en de prijs-kwaliteit van het abonnement. De zaken die het laagst scoren zijn de horecavoorzieningen, de mogelijkheid tot ontmoeten in de bibliotheek en de ontspannende activiteiten. Alleen over de horecavoorzieningen zijn panelleden echt ontevreden; over de andere aspecten hebben panelleden vaak geen mening. Over de meeste aspecten, onderverdeeld in de categorieën gebouw en verblijfsfunctie, medewerkers, communicatie, service, collectie en activiteiten, zijn panelleden tevreden en ongeveer even tevreden als in 2016. De Bibliotheek app wordt iets beter beoordeeld, al maken nog steeds weinig panelleden hiervan gebruik; de tevredenheid over de actualiteit van de collectie en de snelheid van het leveren van reserveringen is wel wat gedaald. Over de vindbaarheid van materialen is in 2018 de grootste groep ontevreden (14% van alle panelleden).

 

Panelleden bezoeken de bibliotheek vooral voor het lenen van materialen, om rond te snuffelen, ter plekke te lezen en informatie te zoeken. De meerderheid bezoekt de bibliotheek meestal alleen. Een kwart gaat weleens met anderen en dan vooral met kind(eren) of de partner. Panelleden werd een aantal diensten van de bibliotheek voorgelegd: het meest bekend zijn voorlezen, cursussen digitale vaardigheden en literaire activiteiten. Ongeveer de helft was hiermee bekend. Met de overige diensten was slechts een derde bekend. Bijna vier op de tien panelleden zeggen dat de bibliotheek bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling; twee op de tien zeggen van niet. Een grotere collectie en meer activiteiten zou volgens de panelleden helpen om hen nog beter te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.

In de afbeelding hieronder zijn de belangrijkste resultaten voor het onderzoek nog een keer visueel weergegeven (klik op de afbeelding om deze te vergroten).

Betrokkenheid bij de Bibliotheek

Written by Marieke Boerma. Posted in Onderzoeksresultaten

Het BiebPanel onderzoek van juni 2017 ging over de betrokkenheid van BiebPanelleden bij de Bibliotheek: in hoeverre voelen BiebPanelleden zich betrokken bij de Bibliotheek en in welke mate zou men zich in de toekomst willen inzetten? Hoe kijken BiebPanelleden tegen een vriendenabonnement en sponsoring aan? En in hoeverre is men bereid de Bibliotheek financieel te steunen? Deze vragen zijn beantwoord door 15.994 BiebPanelleden van circa 85 verschillende bibliotheken.

Huidige betrokkenheid en inzetten in de toekomst

De meerderheid van de BiebPanelleden is niet betrokken bij de Bibliotheek. Een klein deel (5%) geeft aan wel eens gratis hulp aan te bieden of geld te doneren. Voor de toekomst is er wel meer bereidwilligheid om zich in te zetten voor de Bibliotheek. Een op de acht BiebPanelleden geeft aan dat ze zeker/waarschijnlijk willen helpen bij projecten of activiteiten in de Bibliotheek. Het thema waar BiebPanelleden zich het meest voor willen inzetten is het tegengaan van laaggeletterdheid (37%), gevolgd door lezen bij kinderen (35%), activiteiten voor ouderen (25%) en lezen bij volwassenen (24%).

 

Vriendenabonnement

Eén van de abonnementen van de Bibliotheek is het vriendenabonnement. Dit is een duurder abonnement waarmee je als abonnee de Bibliotheek steunt. In ruil daarvoor krijg je als lid extra voordeel, zoals kortingen op activiteiten en cursussen in de Bibliotheek. Van de BiebPanelleden spreekt bijna twee op de tien dit aan.

 

Donatie en sponsoring

Drie op de tien BiebPanelleden zou de Bibliotheek misschien (financieel) willen ondersteunen door een donatie of gift, en een klein gedeelte (3%) is daar zeker van. Ook sponsoring is een onderdeel van de financiering. Het merendeel accepteert sponsoring van de Bibliotheek door commerciële bedrijven, al vindt de helft dat er wel voorwaarden verbonden zijn aan sponsoring zoals het waarborgen van onafhankelijkheid. Drie op de tien BiebPanelleden vinden sponsoring (helemaal) niet passen bij de Bibliotheek.

In de afbeelding hieronder zijn de belangrijkste resultaten voor het onderzoek nog een keer visueel weergegeven (klik op de afbeelding om deze te vergroten).

Belastingspreekuur

Written by Marieke Boerma. Posted in Onderzoeksresultaten

Het eerste BiebPanel onderzoek van 2017 was een zeer kort onderzoek, een flitspeiling over belastingspreekuren in de Bibliotheek. Aan dit onderzoek hebben 18.855 BiebPanelleden meegedaan van 90 verschillende bibliotheken.

Bekendheid en gebruik aanbod belastingspreekuren

Ruim één op de tien BiebPanelleden denkt bij de Bibliotheek terecht te kunnen voor hulp bij de belastingaangifte. De intentie om zelf daadwerkelijk gebruik te maken van het belastingspreekuur lijkt minder aanwezig. 85% van de BiebPanelleden zegt geen interesse te hebben, 9% weet het nog niet en 6% overweegt er wel gebruik van te maken. Wel zouden de BiebPanelleden anderen attenderen op de belastingspreekuren. Bijna drie kwart (73%) zou namelijk een buurman of buurvrouw die moeite heeft om de belastingaangifte in te vullen, wijzen op de belastingspreekuren in de Bibliotheek.

Passendheid Bibliotheek

Iets meer dan de helft (53%) van de BiebPanelleden vindt dat hulp bij belastingaangifte past bij de dienstverlening van de Bibliotheek. Dit geldt vaker voor 65-plussers en lager opgeleiden dan voor jongeren en hoger opgeleiden. Hulp bij andere overheidszaken past volgens ruim een derde van de BiebPanelleden (38%) bij de Bibliotheek. Het gaat dan vooral om ondersteuning bij het invullen van verschillende formulieren, zoals het aanvragen van subsidies, toeslagen en uitkeringen.

Zichtbaarheid campagne

De dienstverlening van de Bibliotheek op het gebied van de e-overheid is onder de aandacht gebracht via een campagne. Circa één op de tien blijkt één van de getoonde posters of vergelijkbare posters gezien te hebben in de Bibliotheek. Frequente bezoekers geven vaker aan iets gezien te hebben dan minder frequente bezoekers.